Reklama
Wszystkie starsze artykuły z działu Biznes i Praca
Kim jest polski specjalista?
W Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS), która systematyzuje profesje występujące na rynku pracy, specjaliści stanowią jedną z tzw. wielkich grup zawodowych. Takich grup w KZiS jest dziesięć, obok profesjonalistów są to m.in. robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy przy pracach prostych czy technicy i inny średni personel. Wszystkie wielkie grupy zawodowe wymienione w KZiS reprezentują określony poziom kwalifikacji. W przypadku specjalistów jest to najwyższy, czwarty stopień kompetencji, który obejmuje wykształcenie uzyskiwane na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych i doktoranckich. Żadna z pozostałych dziewięciu grup zawodowych nie ma tak wysokich progów kwalifikacyjnych. Obecnie na rynku funkcjonuje bardzo wiele stanowisk specjalistycznych. Specjalista do spraw obsługi klienta, sprzedaży, rozwoju, marketingu, lekarz specjalista, specjalista IT. Pojawia się więc pytanie ile osób pracuje na takich stanowiskach i czy każde stanowisko, które nosi w nazwie słowo specjalista odnosi się faktycznie do specjalisty? Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć inne pytanie, a mianowicie czy w oparciu o definicję KZiS za specjalistę możemy uznać osobę pracującą jako profesjonalny blogger? Praktycznie tak, ale teoretycznie już nie. Choć wśród niemal 650 profesji przypisanych do grupy specjaliści znajduje się wiele nowych, zaskakujących pozycji, nadal brak wśród nich naprawdę innowacyjnych i nietuzinkowych zajęć. Powód? Rejestr nie nadąża za dynamiką zmian na rynku pracy. Wykaz aktualizowany jest jedynie raz na 2-3 lata, niezwykle czasochłonny jest sam proces wyłaniania nowych zawodów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje zgłoszenia od innych resortów, urzędów pracy i stowarzyszeń zawodowych i dopiero na podstawie ich uwag rozpoczyna prace nad projektem zmian. W skutek tego w trakcie ostatniej aktualizacji KZiS w połowie 2010 roku, grupę zawodową specjaliści rozszerzono o ponad 150 pozycji. Pomimo to wiele z nowych zawodów nie było na rynku pracy żadną nowością. Choć w rejestrze debiutowały m.in. takie profesje, jak cool hunter czy trendsetter, na listę zawodów specjalistycznych wpisano również inne, nie tak już nowe profesje jak na przykład doradca finansowy, specjalista ds. zarządzania talentami czy egzaminator on-line. O ile rejestr profesjonalnych zawodów rozrasta się w ślimaczym tempie, o tyle sama liczba pracowników specjalistów przybywa znacznie szybciej. Z danych Eurostatu wynika, że w 1997 roku w Polsce pracowało 1 400 tys. specjalistów. Trzynaście lat później, w 2010 roku ponad 1,5 razy więcej – 2 614 tys. osób. Wyraźny wzrost liczby specjalistów w ostatnich latach rodzi pytanie, skąd bierze się ciągłe narzekanie pracodawców na brak wysoko wykwalifikowanych pracowników? Otóż w potocznym i podchwytywanym przez media mniemaniu specjalista to osoba posiadająca dogłębną wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, które niekoniecznie musi być poparte certyfikatami czy wykształceniem. Liczy się przede wszystkim talent i zapał. Odwrotnie jest z KZiS, zawarte tam urzędowe terminy dyskryminują ekspertów-samouków czy ekspertów-hobbystów, co zaniża rzeczywistą liczbę specjalistów. Z drugiej strony zawarty w KZiS wykaz ujmuje wśród specjalistów m.in. socjologów, politologów, filozofów czy dziennikarzy. Nie trzeba szczególnie tłumaczyć, w jaki sposób wpływa to na formalną liczbę profesjonalistów. Pomimo występowania tych niespójności w generalnej klasyfikacji nie przeszkadza to jednak w rozwoju zatrudnienia wśród specjalistów. Wyniki badania Antal Global Snapshot wskazują, że największy procent pracodawców planujących zatrudnienie specjalistów reprezentuje takie branże jak kancelarie prawne (70%), usługi (69%), IT-oprogramowanie (67%) oraz bankowość i instytucje finansowe (59%). Z kolei najmniejsza dynamika zatrudnienia ma miejsce w sektorze nieruchomości (24%) i motoryzacja (35%).
Czy warto studiować po 30-tce?
Po trzydziestym roku życia większość osób ma już ustabilizowaną ścieżkę zawodową. Takie osoby przeważnie kontakt ze studiami mają daleko za sobą. Większość zakończyło edukację tytułem magistra, zaczynając w tym samym momencie karierę zawodową. Z czasem doszły jeszcze inne elementy w życiu prywatnym - pojawiła się rodzina. Czy pomimo tego po 30-tce można i warto studiować? Na początku może pojawić się wiele obaw. Czy to nie jest za późno, jak będę traktowany, czy sobie poradzę, co z rodziną? To pytania, które zadają sobie osoby po 30-tce chcące pomimo pewnych przeciwności podjąć studia. Należy pamiętać , że każda osoba ma nieco inną motywację. Jedni mają tytuł mgr, natomiast jest jeszcze takie grono które ukończyło szkoły pomaturalne, jednak nie uzyskując tego tytułu. Teraz kiedy sytuacja życiowa jest bardziej ustabilizowana chętnie powróciły by na studia. Pomimo wielu obaw, dojrzałe osoby podejmują się tego wyzwania, świadomie chcąc godzić czas nauki z domem, rodziną i pracą zawodową. Z roku na rok grupa studentów po 30-stce stale się powiększa. Coraz więcej dojrzałych i pracujących już zawodowo osób chce poszerzać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Wśród żaków z tej grupy wiekowej są tacy, których motywacją do podjęcia studiów jest sytuacja zawodowa np. nowe przepisy, które wymagają potwierdzenia kwalifikacji. Innymi kieruje chęć zdobycia nowych doświadczeń i rozwijania zainteresowań, o których zawsze marzyli. Jedni i drudzy przyznają, że wybór studiów w dojrzałym wieku jest z pewnością bardziej świadomy. Studenci wiedzą, czego chcą, co ich interesuje i w jakim kierunku chcą się rozwijać. Ich zdaniem na naukę nigdy nie jest za późno, choć przyznają, że nie łatwo jest pogodzić studia z życiem rodzinnym i pracą zawodową. Jak się okazuje każdy przypadek może być zupełnie inny. Decyzja o podjęciu studiów nie musi być tylko ukierunkowana na chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Coraz częściej osoby podejmują studia na kierunkach w ogóle nie związanych z pracą. Jak wyjaśniają chcą w ten sposób poszerzyć swoje horyzonty w innych dziedzinach. Jak mówi Tomasz w jego przypadku praca zawodowa w żaden sposób nie pokrywa się z kierunkiem studiów, dostarcza mu natomiast czegoś bardziej cennego, niż tylko przygotowanie zawodowe. Daje poczucie lepszego rozumienia mechanizmów, które zachodzą na co dzień w tak szalonym, szybkim i konsumpcyjnym świecie. Z kolei w przypadku Anny decyzja o podjęciu studiów w wieku 35 lat, była podyktowana chęcią zgłębienia wiedzy na temat swojego hobby, które niestety kiedyś zostało zepchnięte na dalszy plan. Teraz kiedy dziecko już podrosło, mamy z mężem stabilną pracę, mogę powrócić do swojego zainteresowania i bardziej do zgłębić - mówi Anna. Jak twierdzą specjaliści wiek 30+ jest najlepszym okresem na naukę, gdyż właśnie w tym wieku zdolności przyswajania i stosowania wiedzy są na najwyższym poziomie. Jest to okres, w którym człowiek znajduje się w pełni sił fizycznych i sprawności intelektualnej, samodzielności życiowej, twórczej ekspresji. Na tym etapie życia podejmuje najważniejsze decyzje, ustala swoje miejsce w społeczeństwie, rozpoczyna karierę zawodową, często osiągając w niej punkt kulminacyjny. Dzięki temu w trakcie studiów osoby takie potrafią korzystać ze swojego doświadczenia. Nauka przychodzi im często łatwiej niż osobom młodszym, ponieważ treści teoretyczne przekazywane podczas zajęć potrafią odnieść do swoich doświadczeń, praktyki, przez co szybciej przyswajają dany materiał.
Wizerunek firmy, element strategiczny
Powiedzenie "jak cie widzą, tak cię piszą" jest również idealnym określeniem w kontekście zagadnienia wizerunku firmy. Nie ma znaczenia o jaki rodzaj firmy chodzi - czy o dużą korporację, małą firmę handlową lub usługową, czy jakąkolwiek inną działalność. Wizerunek w otoczeniu każdej firmy jest istotnym elementem jej strategii. Pomimo to kwestia ta nadal bardzo kuleje w wielu gałęziach runku. Zacznijmy zatem od samego początku. Czym jest wizerunek firmy? Wizerunek to obraz, wyobrażenie otoczenia o firmie czyli zbiór wrażeń i przekonań konkretnego podmiotu (osoby lub grupy) o danym obiekcie (przedsiębiorstwie, produkcie, marce itp.), który rodzi się w umyśle na podstawie przyswajanych, przetwarzanych i zapamiętywanych informacji. Powstały w ten sposób obraz, wynikający z własnego doświadczenia lub zasłyszanych wieści, może być prawdziwy lub fałszywy. Wyobrażenie to także zespół subiektywnych odczuć i przeżyć klienta, na który nakładają się: tradycja, nazwa, symbolika, reputacja i oferta firmy, a także wrażenie o jakości obsługi. Wizerunek nigdy nie jest pojęciem statycznym. Ulega zmianie wraz ze zmianą poglądów i upodobań. Dlaczego wizerunek jest tak ważny? Każda firma chce znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów i zdobyć ich zaufanie. Dobre przedsiębiorstwo powinno również zadbać o to aby jego pracownicy chcieli identyfikowali się z nim, czyli tym co ono robi i dokąd zmierza. Można to osiągnąć tylko wtedy gdy zadba się o utworzenie wyraźnego, spójnego i pozytywnego wizerunku firmy. Wiele firm niestety zapomina o tym, że ich pracownicy są również źródłem informacji o ich działalności. Każda z firm ma swoją indywidualną, odróżniającą od konkurencji tożsamość, która oznacza znacznie więcej niż tylko nazwa, logo czy szyld firmowy. Pojęcie to w równym stopniu należy utożsamiać z treścią i formą działań, które odróżniają firmę od konkurencji. To jak firma wygląda, co mówi o samej sobie, czy i jakie akcje promocyjne podejmuje, jak reaguje na niespodziewane i kryzysowe sytuacje, czy udziela się w społeczności lokalnej, ma równie duże znacznie jak to, jaką nazwą czy hasłem reklamowym się posługuje. Tożsamość to osobowość i zasady postępowania firmy oparte na przyjętym przez nią systemie wartości, co jest równoznaczne z pożądanym i docelowym wizerunkiem. Obraz firmy jest jak obraz ludzkiego ciała, którego umysł (misja, wizja, strategia firmy), dusza (kultura organizacyjna) oraz głos (komunikacja) ściśle ze sobą współdziałają. Najczęstszym błędem popełnianym po stworzeniu i wdrożeniu tożsamości w wizerunek firmy, jest pozostawienie jej samej sobie. Niestety z chwilą kiedy wypracowaliśmy dobry wizerunek, od tego też momentu powinniśmy o niego dbać i pielęgnować go jak żywy organizm. W dobie zmieniającego się rynku powinniśmy również badać otoczenie firmy. Uzyskane informacje pozwolą zorientować się czy obecna identyfikacja wpisana w wizerunek, odzwierciedla i wpisuje się w nurty rynkowe. Wizerunek jako rezultat spójnych i dobrze opracowanych działań przedsiębiorstwa wpływa na jego funkcjonowanie, a co za tym idzie – na wyniki finansowe. Pomimo że kształtowanie wizerunku nie jest rzeczą prostą, to w warunkach nasilającej się konkurencji i dynamicznego rynku wydaje się jedynym z ważniejszych elementów polityki każdego przedsiębiorstwa.

Akcja KONKURS ZABAWA

Czytelniku: Zdobywaj na przełomie roku 2019/20 punkty i wymieniaj je na ulubione kosmetyki!

Czytaj więcej

Przetestowaliśmy

Serum
z natką
3 w 1
FLOSLEK

Pojemność: 30 ml

Krem z groszkiem
na noc

FLOSLEK

Pojemność: 50 ml

Wiadomości branżowe

150 wystawców, 12 czołowych branż beauty, 10 wydarzeń towarzyszących, 30 gwiazd i jedno miejsce – targi B2Beauty Trends Show. Już 16 lutego 2021 roku zapraszamy na PGE Narodowy, by poznać piękną i biznesową stronę Warszawy. Najnowsze trendy w sektorze beauty, warsztaty eksperckie i największe gwiazdy branży. To wszystko...
Koniec lutego to idealny moment na kolejne zakupy i przygotowania do nadchodzącego sezonu wiosna-lato 2020, ale również uzupełnienie garderoby o perełki z sezonu jesień-zima 2019/2020. Powoli, z nadzieją na szybką wiosnę i zielone pąki kwiatów na drzewach, kozaki będą ustępować lżejszym botkom, mokasynom, balerinom oraz...
Czytaj więcej

Mapa Salon & Spa

Salon kosmetyczny?
A może Spa ?
Znajdź na mapie swoje miejsce!
Czytaj więcej
.
Reklama

Dla Niej

Ciąża to radosny czas oczekiwania na dziecko - cieszą się nim zwykle nie tylko przyszli rodzice, ale także ich przyjaciele. Na Zachodzie bardzo popularne jest urządzanie przyjęć przed...
Czytaj więcej

Dla Niego

Często osoby, które starają się żyć zdrowo i aktywnie, zastanawiają się, czy mogą pozwolić sobie na słodką przekąskę. Jak poradzić sobie z zapotrzebowaniem na „coś słodkiego”?...
Czytaj więcej

Porady

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Czytaj więcej
.

Cafe News

Kampania Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia...Czytaj więcej

Miasto Żyje Modą – 17-23.02.2020 Miasto Żyje Modą to projekt „miejski”, towarzyszący odbywającym się w dniach 19-20.02.2020 Targom Mody Poznań. Jego głównym założeniem jest promocja projektantów, marek modowych, miejsc oraz wydarzeń, które łączy jedno – moda i najnowsze...Czytaj więcej

Sezon na lody nie kończy się na lecie Badanie przeprowadzone przez instytut Kantar Public na zlecenie firmy Koral pokazało, że ponad trzy piąte Polaków (68%) je lody zimą. Co ciekawe lody zimą zdecydowanie chętniej jedzą młodsze pokolenia – wśród młodzieży w wieku 15-17 lat jedzenie lodów zimą...Czytaj więcej

Copyright © 2008 - 2020 COSMED Consulting / serwisuroda.pl